top of page

Checklista för att utveckla digital kompetens


Varje organisation förbereder sin egen verksamhetsmodell. Den egna modellen påverkas bland annat av organisationens storlek, om verksamheten är på en eller flera platser, undervisningsupplägg (om läroanstalten producerar t.ex. nätundervisning eller inte), nuvarande tillstånd och eventuella egna strategiska linjedragningar.

I fallstudien nedan presenteras material och exempel som kan vara användbara för att planera din egen organisations verksamhetsmodell. Tabellen nedan används för att stödja planeringsarbetet.

Som ett resultat av detta har organisationen en öppen modell för att utveckla digital kompetens. I organisationens modell tar man ställning till varje mål i kolumnen.


Ladda ner listan som rumsdiagram här (på finska)Klicka på siffrorna för att öppna förklaringen!Utveckling av personalens kompetens

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page