top of page

Ofta ställda frågor


Hur hittar jag tid/resurser för att utveckla undervisnings- och metodkompetens?


Utvecklingen av undervisning- och metodkompetens kräver resursering av lärarens tid i organisationen på uppdrag av utbildningsledning och chefer. Tid för kompetensutveckling ska avsättas av utbildningens ledning och chefer. All kompetensutveckling behöver inte vara betalda utbildningar, utan det mest effektiva lärandet sker ofta med olika metoder i det praktiska arbetet. Lämpliga metoder för att utveckla undervisnings- och metodkompetens är till exempel digitalt mentorskap, digitala workshops och digitala pedagogiska caféer samt lärande enligt 70-20-10-modellen.


Ytterligare information: 2.4. Rekommendation för utveckling av digital pedagogisk kompetens.docx (på finska)

 

Varför är det viktigt i en läroanstalt att definiera miniminivån för undervisnings- och metodkompetens?

För att säkerställa kvaliteten i digital utbildning måste en tillräcklig nivå av undervisnings- och metodkompetens definieras så att studerandes rätt till utbildning av hög kvalitet förverkligas. Genom att säkerställa lärarens digitala pedagogiska kompetens garanteras att läraren vet hur man väljer mångsidiga metoder för att aktivera studerande. I det här fallet ökar effektiviteten i undervisningen och det blir lättare att ta hänsyn till olika lärstilar.


Länk till undervisningens kvalitetskriterier

 

Det finns många olika digitala undervisningsmetoder och system och nya kommer hela tiden. Vilka är de mest lämpliga och vem ska besluta om dem? Eller kan du bara prova allt?


I organisationen skulle det vara bra att definiera vilka metoder och system som används av alla. En bra metod för detta är ett digitalt landskap, som också kan användas för att definiera användningsnivån. T.ex. i mitten av landskapet finns de metoder och system som alla vet hur man använder och i de yttersta nivåerna finns metoder och system som används efter arbetsuppgifter och användningen av dem beror på personens eget intresse. Samtidigt kan stödnivån för användning av system definieras i organisationen – för de system som används av hela personalen kommer stödet från egen organisation, medan system som används av eget intresse stöds utanför organisationen. Det digitala landskapet kan bearbetas, t.ex. vid organisationens utvecklingsdagar och diskuteras gemensamt. Nya system som ska testas är vanligtvis placerade i den yttersta delen av det digitala landskapet.


Mer information: 2.4. Rekommendation Digimaisema för att definiera supportnivån och den programvara som används.docx (på finska)

Undervisnings- och metodkompetens

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page