top of page

Slutseminarium av strategiprojekt 13.12.2023

Den 13 december 2023 hölls det gemensamma slutseminariet för yrkesutbildningsstrategiprojekt i Helsinki Business Colleges aula. Trots blåst och snöstorm anlände cirka 150 personer; det var cirka 250 personer online som deltog i stämningen. Seminariedagen lotsades av Sitras ledande expert Tarmo Toikkanen och Otava Opistons idéträdgårdsmästare Anne Rongas.


OKM, avdelningen för gymnasieutbildning och yrkesutbildning Generaldirektör Petri Lempinen öppnade seminariedagen och önskade lyssnarna ett intressant och tankeväckande slutseminarium på plats och online.


Som huvudtalare hördesdoktor i psykologi, professor, lärandeforskare Kirsti Lonkaen titel Supportintelligens kommer – är du redo.

I sitt tal konstaterade Kirsti Lonka bland annat att tankeförmåga, visdom, respekt, relativtänkande är centrala hörnstenar i civilisationen. Han använde termen "stödjande intelligens" för att betona att, trots all hype, kapar artificiell intelligens inte vårt tänkande och kreativitet, utan stödjer och utökar våra färdigheter.< /p>

Publiken tackades för att de provocerat sitt eget tänkande och kritiska utvärdering angående samtida nyhetsrapportering._11100000-0000-0000-0000-0000000000111__
Paneldiskussionen om utvecklingen av digitaliseringen av yrkesutbildning deltog av:

- _11100000-0000-0000-0000-0000000000111__11100000-0000-000000000000000000000 -0000-0000-0000-000000000111__11100000-0000-0000-0000-0000000000111__11100000-0000-0000- 0000-000000000111_ _11100000-0000-0000-0000-0000000000011000000000000000000000 00111_ Lauri Kivelä, SYO

- _11100000-0000-0000-0000-0000000000111__11100000-0000-000000000000000000000 -0000-0000-0000-000000000111__11100000-0000-0000-0000-0000000000111__11100000-0000-0000- 0000-000000000111_ _11100000-0000-0000-0000-0000000000011000000000000000000000 00111_ Niko Kyllönen, EduSampo

- _11100000-0000-0000-0000-0000000000111__11100000-0000-000000000000000000000 -0000-0000-0000-000000000111__11100000-0000-0000-0000-0000000000111__11100000-0000-0000- 0000-000000000111_ _11100000-0000-0000-0000-0000000000011000000000000000000000 00111_ Mirva Julkunen, Winnova

- _11100000-0000-0000-0000-0000000000111__11100000-0000-000000000000000000000 -0000-0000-0000-000000000111__11100000-0000-0000-0000-0000000000111__11100000-0000-0000- 0000-000000000111_ _11100000-0000-0000-0000-0000000000011000000000000000000000 00111_ Jatta Herranen, Riveria

- _11100000-0000-0000-0000-0000000000111__11100000-0000-000000000000000000000 -0000-0000-0000-000000000111__11100000-0000-0000-0000-0000000000111__11100000-0000-0000- 0000-000000000111_ _11100000-0000-0000-0000-0000000000011000000000000000000000 00111_ Jarno Haapaniemi, Sasky

Diskussioner inkluderade bland annat kamratlärande och kunskapsdelning, samt fördelarna och utmaningarna med omfattande nätverksprojektarbete. Paneldiskussionen leds av Heli Huotari, biträdande rektor för Helsinki Business College.Programmet fortsatte med projektrecensionerDigiosaava.fi projektledare lyfte fram de viktigaste prestationerna och de lärda sakerna samt utvecklings- och uppföljningsplaner.

Digiosaava.fi projektledare Miia Mäentaus öppnade kunskapscampus portar för världen och presenterade dess innehåll. Kompetenscampus består av webbplatsen Digiosaava.fi och en virtuell lärmiljö. Ta en titt! https://www.digiosaava.fi /skills campus 

Målet är att kompetenscampus förblir ett uppdaterat och användbart verktyg även i framtiden, så innehållet växer, utvecklas och uppdateras.< /p>

I sitt tal berättade Miia Mäentausta också om de utbildningar som kommer att genomföras under förlängningen av projektet Digiosaava.fi, som kommer att behandla olika ämnesområden inom digitaliseringsexpertis.


seminariedagens avslutande tal hölls av Förklararen av nuvarande Petri Rajaniemi med titeln “In this kind of world” . Publiken diskuterade bland annat att man i all innovation och sökandet efter något nytt ska komma ihåg att titta på helheten – förändring behöver inte heller vara all-in. Det verkar som att det numera är lättare att försvara sin kritik av förändringar. Publiken noterade också att "sociala medier är fulla av diskussioner om de dåliga aspekterna av bra saker".


Summa summarum: citerar en deltagares kommentar, föredraget var Fängslande, skakar, stimulerande, kritisk, rolig, relevant och slutligen väldigt gripande”.

För att hedra julen bakom snöstormen avslutades seminariedagen med nätverkande och glögg. _

Läs mer:  _11100000-0000-0000-0000-000100001 -0000-0000-000000000111_ __11100000-0000-0000-0000-0001000000000000000000 0-000000000111_ _11100000-0000-0000-0000 - 000000000111_ 

KARKKI-projekt: www.karkki.info

OA-projekt: www.oahanke.fi 

Kunskaplig: www.tietoosaava.fi  _

 _


 _

 _

 _

 _1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Kommentarer


bottom of page