top of page

Utnyttjande av prognosinformation för att säkerställa organisationens förmåga att förnya sig

Innovationsförmågan kräver kontinuerlig prognostisering av personalens kompetensbehov. Analysera prognostiseringen av personalens kompetensbehov relaterat till främjande av digitalisering i den egna organisationen med hjälp av SWOT-modellen.

Förutseende på SWOT-kompetensbehov (på finska)
Prognoser i verksamhetsmiljön och kompetens

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page