top of page
Business Vlogger

Opetus- ja ohjaushenkilöstölle & kehittäjille

Pedagoginen johtaminen digiajalla

Palaute digitaalisista koulutuspalveluista

Digiympäristöissä tarvittava tuki ja ohjaus osana opetuksen ja ohjauksen suunnittelua

Omat laitteet opetuksessa ja oppimisessa

Tietojärjestelmien ja palveluiden yhteen toimivuus

Verkkoyhteydet, laitteet ja ohjelmistot

Tietosuoja

Tiedonhallintalaki

Tietoturva ja kyberturvallisuus

Saavutettavuus järjestelmissä

Digitalisaation mahdollisuudet tiedonkulun, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämisessä

Strategiset alueelliset, kansalliset & kansainväliset kumppanuudet

Digitalisaatio oppimisen tuessa, ohjauksessa ja näytöissä

Opiskelijoiden itse- ja vertaisarviointi

Oppimisanalytiikka oppimisen ja osaamisen kehittämisen tukena

Oppijoiden digitaalinen osaaminen

Oppijoiden työelämässä tarvittava digiosaaminen

Digitaalisten oppimateriaalien tuottaminen, hankkiminen ja saavutettavuus

Tekoälyn hyödyntäminen osana opetusta ja oppimista

Oppimateriaalien tekijänoikeudet ja avoin oppimateriaali

Kaikki aiheet:

bottom of page